پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران 14

 بررسی خرابیهای روسازی های بتنی 274ص

الگوریتمهای مبتنی بر هوش اجتماعی - رویکردی به الگوریتم زنبور عسل و کاربرد آن در مهندسی حمل و نقل 153ص

بررسی انتقال رسوب در آبگیرها 51ص

بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی و نحوه مقاوم سازی آنها با توجه به مقاطع کاهش یافته تیر 135ص

بررسی علل تصادفات و روشهای کاهش اثرات آن 142ص

شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه 131ص

بررسی انواع ترک خوردگی در سدهای بتنی و علل آنها 93ص

بررسی سدهای غلتکی RCC 57ص

معرفی روش های ارزیابی روسازی راه و مقایسه آنها 171ص

تحلیل غیرخطی سازه ها 172ص

خوردگی بتن 177ص

مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه نامتقارن یک طبقه جرمی 103ص

بررسی کاربرد انواع کامپوزیتهای FRP در تقویت سازه های بتنی 112ص

رفتار پیچشی سازه با تاثیر P-Delta 79ص

کنترل پیچش در ساختمانهای نامتقارن به کمک میراگرهای جرمی تنظیمی 69ص

مدیریت سیستم حمل و نقل جاده ای در زمان بحران 135ص

انواع تأمین مالی پروژههای حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی (تامین مالی پروژههای برقی کردن خطوط راهآهن از طریق ساختارهای غیردولتی) 177ص

بررسی عملکرد گاردریلها در ایمنی راهها 190ص

رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی 104ص

بررسی کاویتاسیون در دریچه ها 76ص

معرفی شبکه های عصبی و کاربرد آن در حمل و نقل ریلی 150ص

عوامل بروز تأخیر در پروازها و ارائه راهکارهایی جهت کاهش آن 112ص

آزمون های غیرمخرب جوش و کاربرد آنها در سازه های فولادی 93ص

کاربرد شیشه در مهندسی ساختمان 149ص

ساخت چند مرحله ای با نظر به حرارت زایی بتن حجیم در سازه های هیدرولیکی 75ص

بررسی تونل های زیرگذر دریا با نگرشی به مدیریت اجرای تونل مانش 134ص

بررسی رفتار لرزه ای اتصالات خورجینی 93ص

بررسی روشهای آنالیز و طراحی دیوارهای ساحلی 126ص

بررسی فصل هفتم آیین نامه بین المللی راه آهن (UIC) 305ص

بررسی عملکرد پایانه های اینترمودال 165ص

بررسی سیستمهای حمل و نقل درون شهری 412ص

رفتارهای چراغ راهنما برای کاهش خطر تصادف وسایل نقلیه سنگین در تقاطع های بزرگراههای شهری 151ص

بررسی ماشین آلات جدید در روسازی (Automated paving Robot) 143ص

کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی 85ص

کلیاتی در رابطه با سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی و بررسی تغییر شکل آنها 90ص

ترمیم و تقویت سازه های هیدرولیکی 140ص

بررسی آبشکن ها 76ص

تکنیک ساخت سدهای بتن غلتکی (RCC) 63ص

تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روشهای عددی 103ص

کاربرد سازه های توریسنگ در سازه های هیدرولیکی 76ص

بررسی استهلاک انرژی روی سرریزها 86ص

بررسی دینامیکی اندرکنش سد و مخزن 82ص

بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریزهای پلکانی 105ص

تجزیه و تحلیل درزها و گسترش ترکها در سدهای بتنی تحت تاثیر نیروی هیدرومکانیکی 64ص

طراحی و اجرای سد های مخزنی به روش بتن غلتکی RCC 91ص

مقایسه قابلیت مدل های عددی در شبیه سازی الگوی جریان و فرایند انتقال رسوب در رودخانه ها 34ص

معرفی، ساخت و نگهداری سدهای لاستیکی و کاربرد آنها 79ص

طراحی سدهای بتنی غلتکی RCC 54ص

بهینه سازی همزمان ابعاد، اشکال و تعداد بادبندها در سازه های فلزی با استفاده از برنامه ریزی رباضی 54ص

دیوار برشی فولادی 202ص

الگوریتم ژنتیک 50ص

 
/ 0 نظر / 3 بازدید