پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران 10

 پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدل غیرخطی اتصالات نیمه صلب در سقفهای کامپوزیت در ساختمانهای فولادی تحت زلزله 203ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدلسازی تحلیلی تیرهای پیوند فولادی در دیوار برشی کوپله و ارزیابی پارامترهای مربوطه تحت اثر زلزله 109ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مدلسازی، تحلیل و بررسی رفتار تجهیزات قفل کننده (LUD) مورد استفاده در اصلاح رفتار لرزهای پلهای موجود 244ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مطالعه آزمایشگاهی واکنشهای هیدرولیکی و پایداری موج شکن های شکل پذیر 294ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مطالعه اثر انعطاف پذیری خاک بر توزیع آسیب پذیری لرزه ای در ساختمان 209ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مطالعه بالاروی امواج ناشی از باددر منطقه ییلاقی ساحلی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی  118ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مطالعه تحلیل کاربرد میراگرهای فلزی جاری شونده در مقاوم سازی لرزه ای پلها 192ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مطالعه رفتار لرزه ای دیوارهای برشی فولادی بازشودار بهمراه سخت کننده 155ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - معیارهای کمی روشهای ارزیابی سریع در ساختمانهای بتنی متداول در کشور با استفاده از شبکه های عصبی (هوش محاسباتی) 140ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مقاوم سازی دیوارهای برشی فولادی با ورق نازک بعد از زلزله 146ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مقاوم سازی سازه های بنایی به کمک صفحات و میله های FRP 186ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مقاوم سازی سازه های فولادی با بادبندهای مختلف و مقایسه عملکردشان 253ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مقایسه آسیب پذیری لرزه ای سازه های بتنی موجود به روش JICA (ژاپن) و دستورالعمل های مقاوم سازی 226ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مقایسه رفتار لرزه ای ساختمانهای فولادی مهاربندی شده طرح شده با روش های متداول و عملکردی 164ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مقایسه رفتار لرزه ای مھاربندھای خارج از مرکز باتیر پیوند عمودی و افقی با استفاده از فولاد کم مقاومت یا فولاد نرمه 159ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مقایسه شاخص های خسارت در ساختمان های فولادی و بتنی تحت اثر مؤلفه های افقی و قائم زلزله به کمک تحلیل های دینامیکی غیرخطی 191ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مقایسه نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار دینامیکی غیرخطی سازه نامتقارن یک طبقه جرمی 232ص

 

 

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - اعمال مهندسی ارزش در سد مخزنی کزنار 133ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی جریان در انحناء رودخانه و تعیین معیارهای طراحی برای سازه های حفاظتی 280ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی رفتار لرزه ای سدهای قوسی بتنی نسبت به تغییرات ارتفاع و مدول برشی پی و جناحین 130ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - مراحل طراحی و ساخت سرریز نیلوفری سدمخزنی البرز و بررسی سرریزهای دیگر 216ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - آنالیز روش های تعیین حجم مخازن سدها 145ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - آنالیز مدل تراوش در بدنه سدهای خاکی با نرم افزار Mseep و مطالعه موردی تراوش پیش بینی نشده در بازوی خاکی سد 15 خرداد 178ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارائه روشی برای بهینه سازی طرح اختلاط بتن با استفاده از مصالح محلی  53ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارائه مدلی جهت بهینه سازی پارامترهای اقتصادی وفنی سیستم های انحراف آب در سدها 128ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارائه یک مدل عددی – ریاضی برای استفاده از شبکه بندی ورونوی جهت محاسبه تراوش از زیر سد بتن غلتکی به روش حجم محدود بی سازمان 182ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارائه یک مدل عددی- ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی 143ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارزیابی پهنه بندی سیل در رودخانه های فصلی و تاثیر سازه های متقاطع بر آن (مطالعه موردی رودخانه شور) 190ص

 

/ 0 نظر / 4 بازدید