روش تحقیق,پاورپوینت,پایان نامه,مقاله,پروژه

 1. کارآموزی جهاد کشاورزی (نانوتکنولوژی و کاربرد آن در کشاورزی)
 2. کارآموزی کنترل بیماری ها و علف های هرز
 3. کارآموزی پروژه دانه های روغنی (سویا و ذرت)
 4. گزارش کارآموزی زراعت (جهاد کشاورزی)
 5. کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات
 6. کارآموزی موسسه تحقیقات و آموزش کشاورزی ، بخش تحقیقات خاک و آب
 7. کارآموزی زراعت و اصلاح نباتات
 8. کارآموزی موسسه آفات و بیماری های گیاهی (بخش علفهای هرز)
 9. کارآموزی تسطیح و دادن شیب مناسب به زمین های کشاورزی
 10. کارآموزی بخش باغبانی جهاد کشاورزی (خلاصه ای از کشت و پرورش درخت سیب)
 11. کارآموزی اصلاح بذر
 12. کارآموزی شرکت قزل رنگین وانا (قزل الای رنگین کمان)
 13. کارآموزی اصلاح بذر و نهال
 14. کارآموزی شرکت خدمات توسعه کشاورزی (باغبانی)
 15. کارآموزی بخش ژنتیک و اصلاح نباتات
 16. کارآموزی کشاورزی مراحل داشت و برداشت گندم (آفات ، بیماری ها و علف های هرز و )
 17. کارآموزی در شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران (چوکا)
 18. کاربرد شبکه های عصبی در پِیش بینی جریان رودخانه در حوزه معرف کارده
 19. ساختار و عملکرد توربین‌های گازی (بدون تصویر)
 20. پایان نامه قارچ
 21. پایان نامه نماتد چغندرقند
 22. پایان نامه زرشک
 23. پایان نامه حشرات آبزی
 24. پایان نامه بررسی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی
 25. نقش رویکرد زیست محیطی در شکل گیری توسعه پایدار کشاورزی
 26. پایان نامه بیولوژی و فیزیولوژی گیاه چغندرقند
 27. پایان نامه جغرافیای اقتصادی کشاورزی
 28. پایان نامه نقش و تاثیر توسعه کشاورزی بر پیشرفت صنعتی
 29. پایان نامه بررسی موانع صادرات مرکبات وارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات
 30. پایان نامه بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی و خارجی پسته ایران و ارائه راهکارهای توسعه صادرات
 31. کشت بافت گیاهی
 32. بررسی تاثیرات آلودگی محیط زیست بر رفتار انسان
 33. آفات گلخانه ای
 34. بررسی اکوتیپ های مختلف گیاه allium hirtifolium از دیدگاه مولکولی (با نشانگر DPAR ) و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی (آلیسین)
 35. بررسی نماتدهای انگل گیاهی (سیب زمینی)
 36. بررسی نقش نیتریک اکساید در تحمل به مرفین در موشهای صحرایی تخمدان برداری شده
 37. پروژه مکانیزاسیون
 38. بررسی قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد قدر ده ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه ای سفید
 39. بررسی بازاریابی و بازسازی زیره و زرشک
 40. باغهای متراکم یا پا کوتاه
 41. بررسی بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران
 42. بررسی بازار سبزیجات خشک
 43. بررسی و مقایسه سیستم های آبیاری تحت فشار
 44. بررسی و تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان
 45. سویا
 46. بررسی کشت هیدروپونیک و گیاه گلخانه ای
 47. گیاه شناسی
 48. نگرشی بر اقتصاد روستایی ایران
 49. اصول و پرورش کرم ابریشم
 50. بررسی میزان نقش گیاهان آبزی در تولید و مصرف گازهای مختلف (بررسی فتوسنتز و عوامل موثر بر فتوسنتز)
 51. آفات و بیماریهای مهم درخت بید
 52. آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر
 53. بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمای ناشی از مایکوپلاسما مایکوئیدس واریته مایکوئیدس و مایکوپلاسما کاپری کولوم و اریته کاپری کولوم در گوساله ها و بزهای کشتار شده به روش PCR
 54. پایان نامه گاوداری
 55. پهنه بندی مناطق مساعد کشت گندم دیم با توجه به فاکتورهای اقلیمی و عوامل زمینی به کمک روش های زمین آماری (مطالعه موردی استاد تهران)
 56. بررسی اثر بقایای گیاهی کلزا، خاک ورزی و مقدار کود نیتروژن برگشت دوم پنبه در استان گلستان
 57. بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد کشاورزی بر روند مهاجرت روستائیان
 58. بررسی راندمان تولید علوفه در کشت مخلوط سویا و ذرت علوفه ای
/ 0 نظر / 7 بازدید