پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران 5

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارزیابی و مدلسازی خواص رئولوژی قیرهای اصلاح شده و پیر شده 186ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - ارزیابی و مقایسه حفاظهای موقت و دائم کنار جاده بمنظور کاهش خسارت ناشی از برخورد 223ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - افزایش ظرفیت محل تداخلها رمپها و آزادراه ها (نقاط تداخل)، با استفاده از کنترل جریان ترافیکی رمپها ورودی به آنها 294ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - امکان پذیری اقتصادی - کاربردی استفاده از دوربرگردان در تقاطع همسطح 333ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - برآورد زمان تاخیر وطول صف وسائل نقلیه ناشی از عملیات اجرایی در راهها 383ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای اختلاط، ساخت و عمل آوری آسفالت بازیافت کف قیر بر روی مقاومت فشاری تک نفره و نتایج آزمایش مارشال 167ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی آزمایشگاهی عملکرد مقاومت لغزندگی و ارزیابی بافت سطح روسازی 268ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی اثر دانه بندی و مشخصات مصالح بر مقاومت لغزشی بتنی آسفالت 144ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی اثر طرح هندسی بر روی ایمنی و پیشبینی تصادفات با نرم افزار IHSDM در راههای دو خطه بروی شهری 227ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی اثرات زیست محیطی بازیافت آسفالت  121ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی انتشارات آلاینده های هوا در فضای موتوری سرپوشیده 135ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی تاثیر استفاده از تجهیزات ایمنی راه در کاهش تصادفات جاده ای 168ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی تاثیر پارکینگ حاشیه ای بر عملکرد معابر اصلی و نقش مدیریت پارکینگ در بهبود عملکرد معابر (مطالعه موردی شهر سمنان) 230ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی تحلیلی مناطق تصادف خیز در شبک راههای کشور 222ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی جایگزینی آسفالت رنگی با آسفالت معمولی 260ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی رابطه بین وضعیت روسازی و عملکرد راه (مطالعه میدانی) 336ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی رفتار ترافیکی ناحیهweaving  با استفاده از شبیه سازی 247ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز 422ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی روشهای نرخ گذاری ترابری جاده ای ویژه اتوبوس و ارائه روش بهینه – مطالعه موردی مسیر تهران – اردبیل 271ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی علل خرابی های زودرس در روسازی آسفالتی مناطق سردسیر 221ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی عملکرد روسازیهای بازیافتی به روش سرد (درجا) در ایران 171ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی عملی تاثیر افزونه های پلیمری شاخص بر خواص روسازی آسفالتی با توجه به شرایط آب و هوایی ایران  193ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی عملی تاثیر افزونه های پلیمری شاخص بر خواص قیر های کشور با توجه به شرایط آب و هوایی ایران  180ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی کاربرد سرباره آهن در مخلوطهای آسفالتی گرم 275ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی نقش اطلاعات مربوط به ایمنی در طراحی جاده ها 229ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی نقش مشخصات بار و مصالح در افزایش عمر خستگی روسازیهای انعطاف پذیر و ارائه راهکارهای مناسب 294ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی و تحلیل نقاط حادثه خیز و ارائه راهکارهای بهبود آن 216ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی و مقایسه اقتصادی – اجتماعی منافع قطارهای مسافربری درون شهری با قطارهای مسافربری از مادر شهر به شهرهای اقماری 193ص

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی عمران - بررسی و مقایسه تاثیرات برخی از افزودنیها بر خزش بتن آسفالتی 126ص

 

/ 0 نظر / 3 بازدید