لیست جدید پایان نامه های ارشد سری (6)

165) کارت‌های CRC در معماری نرم‌افزار 104ص

166) Enterprise Unified Process 135ص

167) تطابق معماری سازمانی و مدل بلوغ/توانایی CMMI 132ص

168) روش‌های ارزیابی معماری نرم‌افزار 140ص

169) انطباق چارچوب معماری سازمانی فدرال با نرم‌افزار System Architect 116ص

170) بررسی شبکه‌های پتری فازی و کاربردهای آن 65ص

171) استخراج خودکار جداول از نمودارهای کلاس UML با استفاده از سیستم های تبدیل گراف 76ص

172) بازشناسی کلمات دستنویسفارسی برخط-حروف مجزا 91ص

173) پایان نامه کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار – سامانه جامع پست 78ص

174) پیاده سازی نرم افزاری جهت ارسال الکترونیکی پروژه های دانشجویی 110ص

175) تشخیص بن بست در برنامه های همروند مبتنی بر C# با استفاده از ابزار Bogor 60ص

176) تهیه نرم افزار واسط دستگاه تست رله 80ص

177) کنترل برخی پارامترهای محیطی یک گلخانه به کمک میکروکنترلر AVR 74ص

178) مدل مخفی مارکوف و الگوریتمهای آموزش  Hidden Markov Model and Training Algorithms 28ص

179) مطالعه و بررسی تکنیک های بررسی مدل 63ص

180) مطالعه و مقایسه تکنولوژی های توزیع شده - CCM , DCOM , EJB , Web Service 53ص

181) پایان نامه ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار - مقایسه شبکه های خانگی 126ص

182) اثر ژئوسنتتیک ها بر افزایش عمر خستگی روسازیهای آسفالتی 148ص

183) اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ارزش افزوده بخش حمل و نقل جاده ای(حمل مسافر) 153ص

184) اجرای پروژه های راه سازی به روش BOT با استفاده از مدیریت ریسک بهبود  222ص

185) ارائه مدل ریاضی برای بررسی ارتباط بین میزان تصادفات و احتمال برخورد در شبکه خیابان های شهری 231ص

186) ارائه مدل عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش جهت افزایش خلاقیت و یادگیری شرکت فرودگاههای کشور 189ص

187) ارزیابی تاثیر قیمت سوخت بر ترافیک و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری 134ص

188) ارزیابی سازگاری الکترومغناطیسی محور شماربا محیط الکترومغناطیسی تراکشن برقی بر اساس مدلسازی و شبیه سازی نرم افزاری 114ص

189) ارزیابی نقش مطالعات اقلیمی در طراحی زیربنایی و زه کشی شبکه حول و نقل زمینی - ریلی - در محدوده گرمسار تا سمنان 184ص

190) اصلاح خاکهای رمبنده (فرو ریزشی) به روش تزریق مطالعه موردی راه آهن سمنان - دامغان نصب 128ص

191) اعتبار سنجی روابط تجربی تعیین مدول تغییر شکل پذیری توده سنگ 124ص

192) امکان سنجی بکارگیری فناوری RFID در سیستم پارکینگ هوشمند IPS با در نظر گرفتن یک پارکینگ نمونه در شهر شیراز 157ص

193) انتخاب و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از روشهای فراابتکاری و مقایسه‏ی آن با سبدهای تشکیلیِ خبرگان و تازه کارها در بازار بورس اوراق بهادار تهران 60ص

194) اندازه گیری کارایی عملیاتی خطوط هوایی عمده ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها 176ص

195) بررسی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای اختلاط، ساخت و عمل آوری آسفالت بازیافت کف قیر بر روی مقاومت فشاری تک نفره و نتایج آزمایش مارشال 167ص

196) بررسی اثر دانه بندی و مشخصات مصالح بر مقاومت لغزشی بتنی آسفالت 144ص

197) بررسی اثرات زیست محیطی بازیافت آسفالت  121ص

198) بررسی انتشارات آلاینده های هوا در فضای موتوری سرپوشیده 135ص

199) بررسی تاثیر استفاده از تجهیزات ایمنی راه در کاهش تصادفات جاده ای 168ص

200) بررسی رفتار هیدرو استاتیکی و هیدرودینامیکی اسکله شناور 135ص

201) بررسی روشهای گودبرداری مناسب در آبرفتهای درشت دانه تهران 126ص

202) بررسی عملکرد و روشهای بهسازی پلهای طاقی سنگی 282ص

203) بررسی عملی تاثیر افزونه های پلیمری شاخص بر خواص روسازی آسفالتی با توجه به شرایط آب و هوایی ایران  193ص

204) بررسی عملی تاثیر افزونه های پلیمری شاخص بر خواص قیر های کشور با توجه به شرایط آب و هوایی ایران  180ص

/ 0 نظر / 6 بازدید